Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volím zelených a seba do europarlamentu:)

21. 4. 2009

Hana Fábry (v rodnom liste Anna Fábryová) pracuje v spravodajskej produkcii Slovenskej televízie. Štátnou skúškou ukončila štúdium ruského jazyka, absolvovala prestížne gymnázium na Metodovej ulici v Bratislave a výberovú jazykovú základnú školu, tiež v Bratislave.

Od ukončenia gymnázia v roku 1983 do roku 1995 pracovala v školstve a po roku 1989 aj v súkromnej sfére ako voľnočasová pedagogická pracovníčka. Od roku 1996 až do súčasnosti pracuje v mediálnej sfére. Je dlhoročnou novinárkou a publicistkou, o.i. napríklad občianskeho denníka Changenet.sk a feministického časopisu Aspekt. Ako šéfredaktorka viedla prvý politicko-spoločenský mesačník (nielen) pre gejov a lesby na Slovensku Atribút, je tvorkyňou a šéfredaktorkou webu Lesba.sk, spolutvorkyňou portálu Diskriminacia.sk, členkou Národnej skupiny európskej kampane Za rozmanitosť! Proti diskriminácii a zároveň členkou poroty jej Novinárskej ceny.

Hlavnou náplňou pracovného i osobného života Hany Fábry je od roku 1992 aktivistické a politické pôsobenie v občianskom sektore slovenskej spoločnosti, zacielené predovšetkým na oblasť ľudských a občianskych práv - a to predovšetkým neheterosexuálnych ľudí.

Od roku 1992 do roku 2000 sa v neheterosexuálnej komunite venovala predovšetkým vnútrokomunitnej práci, a hoci v nej prostredníctvom rôznych projektov pokračuje až dodnes, dôraz od roku 2000 kladie predovšetkým na politické pôsobenie v oblasti ochrany práv neheterosexuálnych ľudí a tvorby politík, smerujúcich k odstráneniu ich inštitucionálnej a spoločenskej diskriminácie a homofóbie. Aktívne sa zasadzuje a verejne vystupuje v prospech úplného ľudského a občianskeho zrovnoprávnenia sexuálnych menšín s majoritnou spoločnosťou.

Hana Fábry je zakladateľkou a dodnes štatutárnou zástupkyňou, aktivistkou, projektovou autorkou a manažérkou, a samozrejme, „tvárou” Prvého lesbického združenia Museion (1994); je spoluzakladateľkou neformálnej Iniciatívy Inakosť (2000) a iniciátorkou, autorkou i realizátorkou mnohých ľudskoprávnych projektov zameraných na podporu práv a nediskrimináciu neheterosexuálnych ľudí, vrátane celoslovenskej petičnej kampane na podporu prijatia zákona o životnom partnerstve osôb rovnakého pohlavia.

Vo svojom (minimálnom) voľnom čase sa venuje svojim blízkym ľuďom, cielenému leňošeniu, donedávna psíkovi, teraz kocúrikovi, izbovým kvetom a prírode, sledovaniu a porovnávaniu domáceho i zahraničného spravodajstva rozmanitých mediálnych zdrojov, knihám, relaxačnej a pozitivistickej literatúre a cvičeniam (taiči, erobik), dokumentárnym filmom, fotografii a kvalitnej americkej a českej filmovej komercii:)