Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nesystémový systém

10. 7. 2013

V časoch, keď Slovensko rieši, ako prežiť a nesiahať na sociálny systém, Slovenky a Slovákov ani najmenej nepália nastavenia grantových programov jednotlivých rezortov. Napriek tomu je tu súvislosť (ako už tak všetko so všetkým súvisí).

Za príklad si zoberme ministerstvo kultúry. Najprv si však spolu s Wikipediou stručne pripomeňme, že „grant je príspevok na verejno-prospešný účel“. Ministerstvo kultúry SR má v rámci možností zadlženého Slovenska grantový systém vcelku pestrý. Ak však nazrieme do podmienok, ako grant získať, nie je to práve pohľad pre bohov.

 
Ku dňu písania tohto článku (9. júla) avizuje webová stránka ministerstva tri nové, pre grantistov zaujímavé výzvy, t. j. tri konkrétne ponuky na získanie grantu. Jedným z nich je program Pro Slovakia na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry, ďalším je program s názvom Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva a tretím program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť.
 
Už samotné názvy znejú uchu mnohých mimovládok ako rajská hudba. Pod ich krídlami sa dá organizovať všetko možné s cieľom zabávať, ale najmä vzdelávať a inak pomáhať rozvíjať kultivovanosť ducha ľudí, žijúcich na Slovensku. To, že je to činnosť potrebná a záslužná, nám denne pripomínajú mnohé čoraz hlúpejšie relácie komerčných (ale nielen) vysielateľov, agresívne internetové diskusie i silnejúce oficiálne hlasy, aktívne atakujúce ľudské práva rôznych sociálnych skupín.
 
Potom sa – napríklad s ambíciou „priviezť“ na Slovensko jedinečnú celosvetovú kampaň One Billion Rising (Povstáva jedna miliarda) zameranú na boj proti násiliu na ženách veľmi prístupnou a atraktívnu formou – začítate do podmienok dotácie. Ako prvé zistíte, že všetky „nové“ výzvy mali uzávierku 28. júna. A ten tohtoročný už uplynul, na tom sa určite zhodneme všetci.
 
Čítate však ďalej. A sánka dolu, šéfe: rozhodnutie o poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie má padnúť do 15. októbra 2013. Šoková terapia sa stále nekončí. Dotáciu je možné získať len na projekt realizovaný v roku, v ktorom sa dotácia požaduje. V preklade to znamená, že ak ste stihli o podporu požiadať do 28. júna, do polovice októbra netušíte, či peniaze dostanete (čo je v poriadku; súťaž je súťaž). Ak ich aj dostanete, aktivitu musíte už zrealizovať (za čo?), alebo vám na ňu zostáva pár týždňov.
 
Šancu získať grant má teda buď organizácia bohatá, alebo musí mať aktivitu naplánovanú tak, aby ju stihla pripraviť a uskutočniť doslova obratom. Nič z toho nie je práve systémové. Bohatých organizácií je skôr menej ako viac. A času pre tie nebohaté od polovice októbra do konca roka tiež. Pritom kultúru a kultivovanosť potrebuje okrem práce slovenská spoločnosť azda najviac. Nie je totiž pravda, že kultúrou nie je človek živý. Iba (s) ňou je živý. Bez nej sa správa ako… (pozri internetové diskusie).
 
Zostáva dúfať, že takto nereálne nastavená grantová ponuka nie je systémovým zámerom na zalepenie očí, ale náhodným omylom.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář