Jdi na obsah Jdi na menu
 


Právna pomoc zadarmo

30. 7. 2014

Je chvályhodné, ba čo viac, je výborné, že Slovenská republika umožní získať už aj ľuďom z Banskej Štiavnice a okolia bezplatnú právnu pomoc. Možno nie všetci však vedia, čo to vlastne Centrum právnej pomoci (CPP), pod ktoré patrí aj čerstvo vytvorené Konzultačné pracovisko v Banskej Štiavnici, je. V skratke: ide o štátnu organizáciu, ktorej „cieľom je zlepšovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí v materiálnej núdzi“.

Inak povedané, zriadením pracovísk CPP štát v zmysle zákona o poskytovaní právnej pomoci pamätá na tých, ktorí nemajú dosť peňazí na nesmierne drahé právnické služby. A hoci sú podmienky záujemcov o bezplatnú právnu pomoc nastavené prísne, CPP zrejme o klientov a klientky núdzu nemá.

Zabudnime na chvíľu, že množstvo ľudí, ktorí potrebujú bezplatnú právnu pomoc, ale nemajú na ňu, vypovedá nelichotivo predovšetkým o stave a kondícii štátu ako takého. Povedzme si radšej, kto má na právnu pomoc nárok. Webová stránka CPP nie práve najzrozumiteľnejšie vysvetľuje, že ten, „kto sa nachádza v stave materiálnej núdze, ak je v právnom spore vylúčená zrejmá bezúspešnosť sporu a hodnota sporu prevyšuje minimálnu mzdu (337,70€) okrem sporov, v ktorých hodnotu sporu nie je možné vyčísliť v peniazoch.“
 

Po prečítaní týchto riadkov sa ani nečudujem riaditeľke CPP, keď sa hneď na úvodnej stránke webu prihovára potenciálnym klientom takto: „Musím konštatovať, že väčšina nespokojných listov, či sťažností, sú neopodstatnené a vyplývajú z nesprávneho pochopenia účelu CPP.“ Hoci veta riaditeľky CPP pôsobí až úsmevne, pripomínam, že ľudia, ktorí potrebujú právnu pomoc, často nemajú dostatočné vzdelanie, aby porozumeli zložitej reči paragrafov.
 

Čítam ďalej a dozvedám sa, že pod „materiálnou núdzou možno chápať stav, keď je fyzická osoba poberateľom dávky a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi alebo stav, keď príjem fyzickej osoby nedosahuje 1,6 násobok životného minima a zároveň si táto fyzická osoba nemôže zabezpečiť využívanie právnych služieb svojím majetkom, teda jeho predajom, príp. prenájmom.“

Preložené do ľudskej reči to znamená, že nesmiete mať nič, čo by sa dalo speňažiť, a k tomu mať mesačný príjem menší ako 319 eur (1,6 násobok aktuálneho životného minima vo výške 198,09 eur). Až v tejto chvíli má občan nárok na komplexnú právnu pomoc, ktorá zahŕňa služby od právneho poradenstva až po zastupovanie pred súdom.

Práca Centra je nepochybne zmysluplná a záslužná. Azda by na úrovni štátu stálo za to pouvažovať, ako ju ľuďom, ktorí bezplatnú právnu pomoc potrebujú, viac priblížiť. A to nielen adekvátnejším spôsobom komunikácie (to je vec Centra), ale aj menej prísnymi podmienkami. O lepšom nastavení niektorých noriem (zákon o hmotnej núdzi, exekučný zákon atp.), ktoré klientov CPP priamo generujú, ani nehovoriac. Rovnako má zmysel uvažovať nad možnosťami poskytovania právnej pomoci mimovládnym organizáciám. Určite by to odbúralo veľkú časť sťažností, vyplývajúcich – ako hovorí pani riaditeľka – z nesprávneho pochopenia účelu Centra.